Win a free filling on your annual tax declaration

Game winners

1: Марио В. - ************@abv.bg - безплатно попълване на годишна данъчна декларация за физически лица (Чл 50 от ЗДДФЛ )

2: Мария Д. - *************@abv.bg - безплатно попълване на годишна данъчна декларация за физически лица (Чл 50 от ЗДДФЛ )

3: Антон Т. - *****@mail.bg - безплатно попълване на годишна данъчна декларация за физически лица (Чл 50 от ЗДДФЛ )